IŠALETICIENSKÝ BLOG

Často se mně ptáte, co je třeba splnit pro posun na vyšší úroveň, tedy nejčastěji na Vyšší Zemi a necháváte se testovat, abyste věděli, jak si stojíte ve splnění daných podmínek.

Vzhledem k tomu, že se stále opakují vaše dotazy týkající se krystovské a nekrystovské genetiky (DNA) typu . . . "manžel má Duši z určité planety, fyzickou genetiku krystovskou a jak je tedy možné, že je bytostí v pádu nebo dokonce padlou?" Nebo . . . "před nějakou dobou byl syn krystovský a nyní již není, jak je to možné,...

Dostalo se mi cti, pracovat v týmu s Oli (Išou) a společně s mnoha Světelnými bytostmi se podílet na vrcholném finále Setkání lidstva se svým osudem. A tak bych vám chtěl o Iše, své duchovní a pozemské sestře něco málo sdělit . . .

Iša o sobě

03.07.2019

Mnozí lidé se ptají kdo jsem. Zajímáte se o moje začátky na duchovní cestě poznání. V úvodních pořadech s Petrem Václavem jsem toho na sebe prozradila až dost, ale zvědavost vás posluchačů velí, abych se o sobě ještě více rozepsala . . .

STVOŘENÍ 

02.07.2019

O čem jsou vysílání s Petrem Václavem o povinnosti člověka realizovat svoji evoluci? Sdělujeme mnoho informací i krutých pravd. Bez okolků a narovinu, bez klišé a falešného ušetření . . .