STVOŘENÍ 

02.07.2019

O čem jsou vysílání s Petrem Václavem o povinnosti člověka realizovat svoji evoluci? Sdělujeme mnoho informací i krutých pravd. Bez okolků a narovinu, bez klišé a falešného ušetření . . .


Dějinný příběh

Milí spoluhledači zatajené historie lidstva, pusťme se do vyprávění příběhu o událostech, které formovaly naši historii a nahlédněme důsledky, které to pro nás má do dnešních dnů, kdy se navíc nacházíme ve velmi výjimečném a vzácném období velké evoluční příležitosti.

Abyste se lépe mohli zorientovat v celé problematice, je třeba vědět alespoň základní poznatky o vzniku našeho Vesmíru, kdo jsou jeho obyvatelé a jakou roli hrají ve vztahu k nám, lidem na planetě Zemi a Zemi jako takové.

Velký třesk, vznik našeho Vesmíru nastal před 950 miliardami let, jako výsledek vědomé činnosti Centrálního zdroje v Procesu stvoření, tedy energetickou emanací sama sebe v podobě signovaných /podepsaných/ částí energie chovající se jako vzduch v procesu dýchání:

výdech - výstup energetických částí ze systému

nádech - energetické části se vracejí zpět

Tyto částice energie jsou také nadány "dýchavičným" procesem tvoření, tedy replikují sama sebe. Jsou živé, na sobě vzájemně závislé, vědomé, inteligentní části energie, které svým vznikem získaly prostor pro vlastní sebevyjádření a zároveň získaly škálu poznatků.

Centrální zdroj

Veškeré existující energie - Prvotní Stvořitel znamená, že všichni a vše jsme částečkami Vědomí tohoto Stvořitele a každá jeho individualizovaná částečka je opatřena jeho signaturou. V každé dimenzionální vrstvě, do které se tato částečka vnořuje směrem dolů, je opatřena sub-signaturou a sbírá tak podpisy, aby při cestě zpět, pomocí těchto sub-signatur, našla cestu zpět ke Zdroji.