Nedovolte krizi, aby vás okradla

Každá krize slouží k přesunu majetků od pasivních (ustrnulých) investorů k těm aktivním. Pasivní investor vyčkává, aktivní investor své investice přesouvá a je vždy o krok vpředu před vývojem událostí!

Zlato a stříbro, tyto "opravdové peníze", se v dějinách vždy prokázaly stabilní kupní silou. Bez ohledu na to, jak kolabovaly různé náhražky, za zlato si vždy jeho držitel koupil, co potřeboval. Například luxusní pánský oblek stál vždy cca 1 Oz (Trojskou unci zlata)!

Inflace odpařuje vše, co jste si naspořili! Spoříte dětem, vnoučatům, nebo na svůj pohodlný život ve stáří? Nepřítelem všech spořících je inflace, která ředí a odpařuje úspory. Platí historicky ověřené, že chyby bankéřů a politiků zaplatí vždy občané! V první řadě ti, kteří se zodpovědně zabezpečovali na horší časy!