NEZTRAŤTE SVOJI KOUPĚSCHOPNOST

12.12.2023

Dějinná zkušenost nezklame

Zlato a stříbro, tyto "opravdové peníze", se v dějinách vždy prokázaly stabilní kupní silou. Bez ohledu na to, jak kolabovaly různé náhražky, za zlato si vždy jeho držitel koupil, co potřeboval. Například luxusní pánský oblek stál vždy cca 1 Oz (Trojskou unci zlata)!

V dobách hyperkrizí dokázalo zlato neskutečně reagovat a s ohledem na výše popsané jeho prodejní cena rostla v desetinásobcích. U stříbra se tato schopnost odhaduje ve stonásobcích! Proč? Protože vždy platilo a platí, že si tyto dva kovy v kterékoliv době drží svoji kupní sílu! 

Zlato a stříbro se proto vždy používaly ke stabilizaci měnového systému po válkách, nebo po velkých hospodářských krizích.

V dobách, kdy ekvivalenty a náhražky "opravdových peněz" prodělávají své turbulence a nekoupíte si za ně zhola nic, za stříbro a zlato pořídíte vždy a vše, co potřebujete!

Jak to co nejefektivněji udělat, aby jste takto provedli svou rodinu blížící se bouří krize? Jakých chyb se vyvarovat a jak nenaletět podvodníkům?

O kompletní servis při nákupu i prodeji investičních kovů, vaše pohodlí a klidné spaní se postarají specializovaní certifikovaní odborníci v "kamenných" prodejnách po celé České i Slovenské republice.

Opravdovými penězi bylo vždy zlato, nebo stříbro, nebo obojí!