JANÍKOVSKÝ BLOG

Ráno ráničko keď vychádza slniečko, asi tak by sa dalo nazvať moje prebudenie, ľahko sa vstávalo, ľahký bol deň, ľahko sa líhalo, len čo som privrel oči bol som tam . . .

Je polovička júna už je tma, ďalší únavný deň za nami... cestou do postele dumem: uvidíme aké bude leto, lebo tie energetické útoky rôzneho charakteru gradujú, už to nestíham ani čistiť . . .