Vše o tom "co čistím"

01.09.2020

Často se mně ptáte, co je třeba splnit pro posun na vyšší úroveň, tedy nejčastěji na Vyšší Zemi a necháváte se testovat, abyste věděli, jak si stojíte ve splnění daných podmínek.

Téma Co testuji a co je tedy pro posun třeba splnit je součástí našeho semináře, kdy účastnící dostanou testování připravené před začátkem 1. běhu
semináře a pak také na závěr běhu třetího, aby věděli, jak se již během práce
s kyvadlem a Vyšším Já posunuli nebo také neposunuli kupředu.

Ale toto téma zajímá i naše posluchače, kteří se často neorientují v testování, které ode mě dostanou. Proto jsem se rozhodla jim toto přiblížit.

Pojďme se tedy podrobněji podívat na to, co je třeba mít splněné pro onen námi všemi očekávaný posun jinam:

1. O jakou Duši se jedná, odkud pochází, tedy, kde je její rodiště. Možností je mnoho - krystovské jsou nejčastěji ze Síria, Plejád, Tary, Vegy, Lyry, Maldeku, Kasiopei, Sviatorusi, případně vzácně z jiných systémů, ale jsou také bytosti nekrystovské nejčastěji Duše temné (padlé), černí mágové, čarodějové, splozenci, vědomí ANUNAKŮ, reptiliánů eventuálně drakoniánské a také bytosti z pekelných světů.

2. Výška Duše, tedy jaké úrovně bytost dosahuje. Je-li neprobuzená nebo probuzená a nakolik již je "vzhůru". Neprobuzená má úroveň 1 - 7, klesající tendence naznačuje velikost jejího úpadku a směrování ke své vlastní zkáze. Naopak 8 a více pak ukazuje stupeň probuzení a směrování k plně vědoucí úrovni:

8 - je probuzenou
9 - je probuzená, která se začíná rozhlížet kolem sebe, cože se to děje
10 - je plně probuzenou
11 - začíná se rozvzpomínat a hledat informace
12 - začíná ze získaných informací skládat mozaiku svých vzpomínek
13 - mnohé jí již jasné, hodně se proto ptá, aby doplnila další střípky informací
14 - stále více ví a proto se na mnoho věcí již neptá, "podvědomě to ví"
15 - je plně vědoucí, má schopnost si pro informace dosáhnout v celém rozsahu své Duchovní rodiny ale i Vesmíru

3. Fyzická genetika je buď - krystovská stará nebo siriánská s krystovskou katara mřížkou; - anebo nekrystovská otrocká s reverzovanou katara mřížkou u biorobota, padlé bytosti, těla nesoucího ANU vědomí, u stroje - nanobota, temných bytostí a dravců všeobecně

4. Je-li připojené Vyšší Já anebo není připojené

5. Kolik má opravených a kolik aktivních (zapnutých) vláken DNA, to ukazuje stav Katara mřížky, ale i úroveň napojení, tedy jaké informace tato vlákna nesou:

1 vlákno - informace pro vytvoření fyzického těla
2 vlákna - informace pro přežití (o rozmnožování, stravování, vyměšování, . . . )
3 vlákna - uvědomění si i jiných realit
4 vlákna - vědomí se probouzí (Duše se probouzí)
5 vláken - spouští se vzestupné a evoluční programy
6 vláken - aktivuje se krystovské kódování
7 vláken - připojuje se duchovní rodina v HU 2
8 vláken - aktivuje se buněčná paměť
9 vláken - připojuje se Duchovní rodina v HU 3
10 vláken - otevírají se záznamy Duše
11 vláken - připojuje se Duchovní rodina v HU 4
12 vláken - připojení se k HU 5

6. Karma vlastní odpracovaná, potřeba je 100%, je-li jí méně, pak je nutné ji doodpracovat, protože by jinak nebylo možné dostat souhlas s posunem. Je také karma falešná, té musí být naopak 0%. Tu je nutné vyčistit.

7. Stínové tělo - je ve skutečnosti kus naší bytostní anatomie, který byl ukraden a zreverzován, je vrostlé v zádech do hrudníku ( je jako náš stín) a vytváří auru karmínové barvy, bývá obsazené stínovými entitami - stínovým tanečníkem, stínovými elementály a stínovými fignetami (myšlenkami).

Vysávají životní sílu, poškozují předlohy a DNA, hromadí miazmata, infikují energetickými viry a vytváří různé formy myšlenek. Postiženému člověku hrozí plné obsazení fyzického těla Stínovým tanečníkem, což je rasa Temných Avatarů k tomuto stvořených a vyškolených.

Je potřeba entity vyhnat, tělo vyčistit a uzdravit a pak včlenit zpět do původní
anatomie.

8. Fantomové tělo - je to dvojník (klon, kopie) vytvořený ve Fantomovém metrixu a energetickou linkou je připojen buď ke stínovému tělu a přes něj k člověku anebo přímo na fyzické tělo člověka.

Vysává energii, reverzuje předlohy, přeprogramovává a manipuluje člověkem
Je třeba ho odpojit, linku vymazat a tělo odstranit.

9. Program Oběť - Dravec - je předlohový program vložený do Plazmového těla zakladatelskými rasami Borentasala v paralelním vesmíru, manifestující se fyzicky v našem krystovském vesmíru.

Ten sice vytestujete, ale neodstraníte, pokud nemáte potřebný vibrační dosah
přes vaše VJ.

10. Bioregenerace je stav přeměny naší biologické formy (fyz. těla) na bázi uhlík-křemík, tedy na strukturu fyzického těla v HU2, v našem prostředí jen do 70%, protože plná forma bude fungovat až ve vyšší úrovni.

11. Vzestupný potenciál, tedy tzv. jízdenka, musí nést hodnotu 100%, protože
jakákoliv jiná hodnota ukazuje na to, že něco ještě není doladěno a splněno pro odchod jinam.

12. Čistota bytosti, je hodnota ukazující míru poškození, nebo chcete-li dosud
nepoškozené předlohy v procentech a povolený limit je 80 - 100 % pro přesun výše.

Hhraniční hodnota pro neopravitelné poškození bytosti je 30%, kdy se krys-tovská mřížka definitivně překlopí na nekrystovskou a bytost se dostane do stavu pádu, je odpojena od Stvořitle, tedy VJ a je ponechána svému osudu.

13. Mutace a reverzy ve fyzickém těle ukazují velikost poškození a reverzů ve fyzické genetice, kdy povolený limit pro přesun výše je 0 - 20%, zatímco hraniční hodnotou pro neopravitelné poškození fyzické genetiky je 70% a více procent.

Pokud je v tomto těle bytost s poškozením menším než je limit k pádu , je možné, že tato duše má domluveno anebo si může ještě domluvit přes své VJ odchod formou bardo , tedy "odložením" tohoto neopravitelně poškozeného těla a přesun znovunarozením se ve vyšší úrovni.

14. Vlivy umělé inteligence, kdy je třeba kromě vlivu, je-li, také zjistit z kolika %
dotyčného manipuluje a z kolika % v něm má vystavěnou svoji ovládací síť, to vše lze čistit s pomocí VJ.

Z výše uvedeného vyplývá, že je třeba mít splněné tyto podmínky:
Být krystovskou probuzenou Bytostí s fyzickou krystovskou genetikou,
Mít připojené Vyšší Já a zapnutých alespoň 6 vláken DNA
Mít odpracovanou vlastní karmu na 100% a cizí nemít žádnou
Bioregeneraci alespoň na 60-70% a vzestupný potenciál 100%
Bytost čistou na 80-100%
Mutace a reverzy ve fyzickém těle 0 - 20%
Nesmí být Stínové tělo, Fantomové tělo ani program Oběť - Dravec
Dále vlivy UI musí být odstraněny a případná síť rozpuštěna
Nesmí být smlouvy, dohody závazky s temnými, praktikování černé magie a
jiných dravčích metod, karmická zátěž bránící odchodu, spolupráce a jiné
kontrakty se šamany, zasvěcení, křest aj blokující záležitosti. To vše nedovoluje naplnit požadavek obdržení " jízdenky".

Pamatujte, že testování je aktuální ve chvíli testování a je proměnlivé, podle
mnoha vlivů, kterým každodenně čelíme. Nelze si tedy myslet, že jsem -li jednou otestován, výsledek je nezměnitelný a trvalý.

To mějte prosím na paměti, že jen způsob našeho chování a myšlení a také prostředí, ve kterém se pohybujeme můžou velmi zásadně a velmi rychle stav, jinak příznivý, změnit na poškozený v různě velkém rozsahu až neopravitelný s následným překlopením do stavu pádu.

Tak jsme si zhruba a velmi stručně pověděli o co vše musíme pečovat, abychom se zdárně dočkali naší odměny za pilnou práci na sobě a naší evoluci.