STALO SE - STANE SE

30.12.2019

Slýchali jsme se po celý rok 2019 a musím konstatovat, že to bylo příjemné! Dokonce jsme měli několik možností se vzájemně vidět a diskutovat spolu. Pro někoho překvapení, pro někoho splněná představa o vizáži hlasu od mikrofonu . . .

Semináře

Ale proberme to jedno po druhém! Vídali jsme se na seminářích jak na Slovensku, tak v Čechách i na Moravě.

Mnoho z vás absolvovalo návod, jak o čemkoliv komunikovat se svým nejpoctivějším a nejpravdivějším informátorem - Pravým Vyšším Já.

Čisté úmysly garantuje jeho příslušnost do vaší Duchovní rodiny i ryzí zájem o úspěšnost vaší pozemské mise. Přímá spjatost s vaším úspěchem i neúspěchem!

Už nepotřebujete podvodníky a hoštaplery z ezo-mainstreamu, převyprávěče lží a manipulací, agenty temnoty, kolaboranty s kontrakty na životní energie a "Duše" hledajících . . .

Máme společně s Išou radost z úspěchů, kterých jste dosáhli při práci na svém duchovním rozvíjení i samostatnosti při čištění nánosů a zátěží, bloků i překážek . . .

Vytvořila se nová přátelství, mezi přednášejícími a absolventy. Vznikla přátelství mezi účastníky seminářů, naučili jste se společné práci.

Prohloubily se mezilidské vztahy. Někteří jste se potkali s jinými členy své Duchovní rodiny. Našli jste spřízněné "Duše".

Získali jste odpovědi na mnohé otázky a začali jste rozumět tomu, co se okolo vás děje. Pochopili jste chování lidí ve vaší blízkosti. Naučili jste se odolávat útokům temných sil . . .

Rozklíčovali jste mnoho tajemství svých minulých životů a inkarnací, dostali jste odpovědi na nevídaná dobrodružství, kletby i odkazy, které ovlivňují vaše současné bytí . . .

Stali jste se méně závislými na zprostředkovatelích vědění. Stanuli jste na prahu své samostatnosti na cestě učinit ze sebe vědomou bytost.

Začali jste skládat obraz poznání o tom všem, čemu jiní nerozumí a co nechápou, čeho se bojí . . .

Nejprve budou ceny nemovitostí šplhat - to proto, že velcí hráči budou vyprodávat portfolia. A pak to přijde! Propadnou se ceny nemovitostí - splaskne nemovitostní bublina. Propadnou se všechny nemovitostní deriváty. . .

Už nepotřebujete podvodníky a hoštaplery z ezo-mainstreamu, převyprávěče lží a manipulací, agenty temnoty, kolaboranty s kontrakty na životní energie a "Duše" hledajících . . .

Vidíte kdo je kdo a s jakými úmysly k vám přistupuje. Nacházíte osvobození v poznání všehomíra, neboť jste opustili závislost na systému lží a lstí.

Pohoda semináře

Setkávání s posluchači

Měli jsme tu čest potkat se s řadou z vás - našich milých a věrných posluchačů na Slovensku i v Čechách.

Vídali a poznávali jsme se na setkáních Svobodného vysílače i našeho studia Midgard, oslavovali jsme pětileté výročí SV i dva roky fungování Midgardu.

Představili jsme vám hosty z Midgardu, mohli jste se dozvědět od nich více, než na kolik se jich vyptám já při vysílání . . .

A také jste se mohli poznat navzájem, vy posluchači, naše velká rodina, co s námi usedáte k poslechu pořadů s touhou něco nového se dozvědět a stát se více odolnými, více vědomými, více nad věcí.

Mladí a děti budou popouzeni k nesouhlasu se svými rodiči, bude ještě více prohlubována nenávist mezi generacemi vyznávajícími staré původní hodnoty a promultikulti globalistické směry.

Vytvořili jste na každém setkání skvělou atmosféru, přitažlivou a inspirativní. Byla to předehra hlavního děje na Vyšší Zemi - ukázka morálního a eticko-humánního soužití lidí s lidskými hodnotami.

Obdarovali jste nás mnohými dárky, které jste vypěstovali, zavařili, vytvořili, napekli či uvařili. Byly od srdce a velice si jich vážíme!

Poznali jsme se navzájem a my máme větší důvod pro vás všechny vysílat!

Setkání v Kolíně

Stane se?

Pojďme se spolu zamyslet nad tím, co se asi stane v roce 2020, který klepe na dveře. Obrňte se statečností, dobře již bylo . . .

Prožijeme zdražování všeho, co potřebujeme k současnému závislému bytí.

Zdraží se peníze. Jejich pořízení bude vyžadovat víc a více naší životní energie. Za jejich zapůjčení bude účtován a požadován větší úrok - ještě více naší životní energie.

Zažijeme marketingové projekty na podporu zavedení 5G sítí a internetu věcí, nebo čipování obyvatelstva.

Pohonné hmoty budou zdražovat a s nimi plyn i elektřina. Zdraží také vše, co je schopné elektřinu vyrábět, nebo skladovat . . .

Podraží i další věci denní spotřeby, potraviny, drogerie, služby . . .

Stát bude prosazovat zavedení dalších daní a místní samosprávy začnou využívat státem jím daný prostor na zvyšování daní a odvodů z majetku.

Bude i nadále vykrádán soukromý majetek rodin a jednotlivců, rodinné úspory. Účinným prostředkem se stane elektromobilita.

Bude prohlubován všeobecný chaos, systém bezpráví, potlačování zákonitostí a zažitých schémat.

Mladí a děti budou popouzeni k nesouhlasu se svými rodiči, bude ještě více prohlubována nenávist mezi generacemi vyznávajícími staré původní hodnoty a promultikulti globalistické směry.

Bude zaváděno genetické inženýrství do otravin pod vlajkou pokroku a nezbytnosti s ohledem na prohlubující se neúrodu.

Nejprve budou ceny nemovitostí šplhat - to proto, že velcí hráči budou vyprodávat portfolia. A pak to přijde! Propadnou se ceny nemovitostí - splaskne nemovitostní bublina. Propadnou se všechny nemovitostní deriváty.

Zažijeme marketingové projekty na podporu zavedení 5G sítí a internetu věcí, nebo čipování obyvatelstva.

Bude oficiálně přepsáno několik milníků našich dějin. Tlak se soustředí hlavně na 2. Světovou válku a Benešovy dekrety.

Staneme se svědky nerozhodnosti vůdčí garnitury, ke komu se přikloníme, zda k nové Evropské říši, nebo k Americké variantě. Budeme konfrontováni s tlakem na realizaci barevné revoluce.

Berte prosím výše uvedené jako můj tip na události, kterým budeme čelit a budeme muset odolat. Moc bych si přál, abych se co nejvíce mýlil . . .

Držím nám všem palce a přeji pevné zdraví v celém novém roce!

Váš Petr Václav