Pohlcena studiem

01.07.2019

Když jsem začala asi před rokem poslouchat Išu v rozhovorech s Petrem Václavem, byla jsem na pomyslném vrcholu svého hledání . . . Když jsem poslouchala vlídný Iši hlas a její sdělení, došlo mi, že jsem doteď šla po falešné cestě! Moje dosavadní informace a poznání jsem notně zrevidovala a začala stavět další představu všeho, po čem jsem tolik pátrala a prahla . . .

Bylo to přesně tak, jak ti dva říkali. Kvalitu nelze měřit penězi! Pochopila jsem i význam slova "ezomeinstream". Věnovala jsem značné úsilí, čas, platila temným mágům a jejich agentům nehorázné sumy za to, že mne ohlupovali a stahovali do temných sítí . . . Proč? Protože já hledala poznání a o nich se hodně mluvilo, prezentovali se jako světlé bytosti, spolupracovníci a vyslanci světla, byli doporučováni a byli vidět.

Absolvovala jsem semináře s Išou a Petrem Václavem, kde jsem se naučila komunikovat se svým Pravým Vyšším Já. Díky tomu už dnes nikomu nenaletím! Začínám se dozvídat pravdu o lidech okolo sebe, kdo ve skutečnosti jsou a jaké důvody je vedou ke kontaktu se mnou.

Změnil se mi život, začínám být víc a více vědoucí bytostí odolávající manipulacím dravců. Mohu si pomoci při různých potížích a zjišťuji, že nemoci jsou v drtivé míře pouze manipulace a útoky temných, provozujících "černou magii".

Cítila jsem povinnost sdělit Iše a Petrovi, že by neměli zůstávat v pozadí. Hledajícím je třeba pomoci v nalezení tak cenných poznatků a vědomostí, které jim oba tak obětavě předávají. Obávala jsem se a měla ostych, neboť vím, v jak vysokém pracovním nasazení oba žijí. Petr Václav se zamyslel a výsledkem jsou tyto stránky, stránka na FB a uzavřená FB skupina studia Midgard.

Ráda jsem poslouchala namluvenou Tajnou misi Amenti, protože jsem si ji prostudovala a poslouchání mi vše oživovalo a spojovalo. Byla to skvělá skládačka - informace od Iši, nastudované "Amenti" a poslech do sluchátek při domácí práci, nebo v autě.

Elli Staníková se pro zaneprázdněnost nemohla věnovat namlouvání dalších dílů a tak, když mi jednou "uklouzlo", že "já bych to namlouvala, ale nevím, zda mám vhodný hlas . . . " mi Petr Václav nainstaloval mikrofon a pravil, že nejsnadnější je to vyzkoušet! Já moc spokojená nebyla, Petr Václav chválil.

Cítím, že naplňuji určitou povinnost "přiložit ruku k dílu", abychom si navzájem se vzestupem pomáhali a růstem probuzení - evoluce se víc a více oddělili od osidel temných projektantů.

Začala jsem paralelně s Tajnou misí Amenti načítat i učení Strážců MCEO o vzestupu a jeho souvislostech. Věřím, že se vám pořady s Jasmínou budou líbit a že vám přinesou kvalitní poznání, po kterém "vaše Duše" touží.


Vaše Jasmína