KROCENÍ TELOMERŮ VII.

05.08.2019

Dnes začnu tím, jak mne potěšilo setkání s jednou členkou naší skupiny Stárnutí je přežitek. Už na první pohled bylo rozpoznatelné, že je v mnohem větší pohodě, než při našem předchozím setkání. Svěřila se mi, že už nemá "vlčí hlad", který ji před tím trápil a nutil stále něco jíst - někdy i v noci!

Skvělé, říkám si a kdyby to naše povídání pomohlo byť jen jednomu člověku - pak to za to stojí! O čem to však vypovídá? Je nasnadě, že hladové buňky nevěstí nic dobrého, někoho nutí k jídlu víc, než je zdrávo, druhého potrápí psychicky, jinému to spočítají onemocněním.

Ale nejhorší je, když si vás podají touto kombinací! Dramatické zlepšení během těch pár dní bylo u naší členky podpořeno hlavně tím, že má doma úpravnu vody a dopřává si kvalitní pitný režim.

Pojďme ale do tématu, pojďme se podívat na realizaci finální akce - telome-rizace. Za předpokladu, že se řádně připravíme, dosáhneme až nevídaného účinku! Proto je tato procedura součástí odkyselení a ozdravění organismu.

Celostní přístup je nejefektivnější cesta

K našemu záměru jsme vytestovali přípravek Mind MASTER, který zajistí potřeby, o kterých jsme si povídali. Obsahuje látky extrahované z jadérek hroznového vína technologicky vhodným způsobem tak, aby co nejvíce zasáhly do telomerizačních procesů v organismu.

Je důležité, aby se do organismu dodalo co nejvíce kompatibilních telomerizačních látek a tělo při jejich zvýšené hladině začne s opravou poškozených tkání prostřednictvím obnovy - regenerace buněk.

Nejprve si tělo takto "opraví" životně důležité orgány, pak vyřeší oslabené, nebo již onemocnělé další orgány a poté začne s viditelným omlazováním.

Dodané telomerizační látky v kombinaci s buněčmou výživou a minerálovým vyzásobením umožní nastartování mnoha ozdravných a omlazovacích procesů, jejichž výsledkem bude posunutí biologického věku proti ose času!

Způsobí totiž prodloužení algoritmu dělení buněk, které se tak zregenerují a nastartují ke kvalitnímu a delšímu životu.

Přípravek rovněž obsahuje stopové látky, které zvyšují účinnost lymfatického systému a zajišťují správné prokrvení i nejjemnějších vlásečnic. Tím je zajištěno, že se telomerizační látky rozprostřou po celém organismu a nebudou nikde abstinovat.

Mládí je neúnavné bezbolestné žití

Přivolejte si své mládí

Pokud při telomerizační kůře dospějete k poznání, že i váš mozek jede na větší výkon, je to potvrzení správného fungování ve smyslu výše popsaném.

Zvýšení sexuálního apetitu bylo zaznamenáno hojně u příslušníků obou pohlaví, proto je přípravek pro tyto své vedlejší účinky často žádaný.

Dodané telomerizační látky v kombinaci s buněčmou výživou a minerálovým vyzásobením umožní nastartování mnoha ozdravných a omlazovacích procesů, jejichž výsledkem bude posunutí biologického věku proti ose času . . .

Naše povídání se opírá o poznatky, které jsou známé a měřitelné. Přesto jsou průlomové v tom, že popírají zaběhnuté předsudky o stárnutí a umírání. Stačí pospojovat dílčí poznatky a praxi - výsledek je na světě.

Vy rozhodujete o svém zdraví a kondici

Mnoho věcí zůstává při starém, protože se nenašel nikdo, kdo by z jednotli-vostí poskládal posloupnosti příběhu. Lidé bezmezně věří vědě a lékařům.

Ale nikdo se nezamýšlí nad tím, proč studie popírají předchozí studie, proč tuky light byly podle lékařských studií zárukou zdraví a dnes bylo praxí dokázáno, jak systematicky své konzumenty zabíjejí!

Smiřme se s tím, že věda a výzkum jsou financované ze závislých zdrojů a proto se asi nebudou chovat nezávisle. Byla nám nadělena logika a schopnost uvažovat selským rozumem. To je naše deviza, náš poklad!

Tyto dvě věci stačí využít a "zmenežovat" informace, kterých je okolo nás nepřeberné množství. Udělal jsem to za vás, ale navíc jsme mnoho popsaného nesčetněkrát ověřili praxí při alternativních způsobech léčby.

Věřím, že vaše dotazy a náměty položí základ pro další pokračování našeho povídání.

Váš  Petr Václav