KROCENÍ TELOMERŮ III.

01.07.2019

Jelikož zde řešíme princip, nikoliv detaily, snažím se vše popisovat co nejjednodušeji, abychom udrželi srozumitelnost a chuť se dozvědět. V detailech je celý způsob mnohem složitější . . .

Minule jsem slíbil něco o
b) rostlinných zdrojích telomerování (budu raději používat tento universální název. Přístupy různých výrobců kopírují různé studování rostlinné říše,a proto nalézáme hned několikero vhodných rostlin, ze kterých jsou látky - materiál pro telomerování extrahovány. Různé firmy - různé studie - různé výrobky.

Znám výrobky z mladého mléka kokosových ořechů, pak z několika exotických rostlin, ale nejvíce frekventovanou - používanou rostlinou je vinná réva, konkrétně obsah jadérek. Myslím si, že i pro nás je víno nejvíc přijatelné, neboť roste v naší blízkosti.

Staré pravidlo totiž říká, že Bůh nám nadělil bylinky, aby nás uzdravovaly. A to, co se nalézá v místě našeho narození (voda, rostliny, stromy, zvířata) má pro nás největší blahodárný energetický účinek! Proto nám více pomohou bylinky z louky za domem, než jejich ekvivalent z Himalájí.

Jedna věc je mít maximálně vhodný materiál, druhá věc ho zpracovat způsobem, který ho co nejméně poškodí a omezí na funkčnosti. To je o technologii a postupech, o pochopení detailů.

Pokud se toto podaří zvládnout, ještě nemusí být vyhráno. Materiál k telomerování je většinou směsí látek, stopových prvků a minerálů, které svým složením a vzájemnými poměry mohou extrémně zvýšit účinnost zamýšlené telomerizační akce. A tady platí, že když dva dělají totéž, není to totéž! V této "alchymii" leží klíč k úspěchu - k výsledku, který zažijeme a uvidíme na "vlastní kůži".

Nemalou měrou se na úspěšné telomerizaci podepíše i schopnost organismu s dodanými látkami pracovat a také je dopravit ke každé potřebné buňce. A to je veliká zodpovědnost každého, kdo chce telomerování realizovat. Co je nutné učinit?

1. vyčistit - detoxikovat organismus

2. uklidit v dopravním systému - vyčistit, propláchnout a zprovoznit lymfatický a krevní systém od největšího potrubí až po kapiláry

3. zharmonizovat minerálové hospodářství - standardizovat řídící procesy

4. nakrmit hladové buňky - uvést je do pohody a reakční pohotovosti

5. vymést skládku v mezibuněčných prostorách a zalít buňky čistou vodou - ozdravět prostředí, ve kterém buňky žijí                                                                

6. nastartovat imunitní systém - zejména nastavením acidobazické a probiotické rovnováhy ve střevě

7. nastavit vyrovnané pH organismu na jeho zdravou úroveň

Asi to vypadá složitě, leč logicky. Není to ale až tak těžké, jak se na první pohled může zdát. Při použití správně orientovaných a technologicky zpracovaných výrobcích dosáhnete na splnění všech sedmi podmínek. potřebujete k tomu:

a) kvalitní vodu, nejlépe takovou, jakou pili na této planetě lidé před 200 a více lety

b) chelatované a koloidní minerály, vitamíny a mikrovýživa pro nastavení pH rovnováhy a vyživení buněk

c) efektivní probiotika k získání probiotické rovnováhy (minimální počet dodávaných bakterií v jedné dávce 10 mil.+, ale musí být správně "zabalena", aby se nosbá kapsle otevřela až ve střevě, ne dříve)

d) účinný telomerační prostředek, který řeší lymfu, oběhový krevní systém a uvádí do aktivity buňky

e) odborné vedení a trvalé monitorování dějů s případnými korekcemi (vědomé činění vedoucí k cíli bez nadbytečného vynakládání prostředků)

Takové prostředky se dají obstarat a pak se můžeme omladit, vypadat přirozeně skvěle a být zdraví a výkonní!

Tak o tom zase příště!

Váš Petr Václav