Keylontická komunikace

25.06.2019

Existuje univerzální "kosmická" řeč, kterou se dorozumívají Vědomé bytosti napříč Vesmírem. Ostatní původní jazyky na různých Planetách vznikají vždy současně s dekodérem (vzájemným obousměrným překladačem). Keylontická komunikace je zprovoznění tohoto dekodéru.

Dosáhnete-li příslušné Duchovní úrovně nastartujete svůj dekodér a začnete komunikovat jako Vědomá Bytost! Ptáte-li se proč až od určité úrovně, tak je potřeba si uvědomit, že jsme byli uspaní a zablokovaní vůči pomoci a informování naší Duchovní rodiny.

Co přináší Duchovní probuzení a evoluční růst:


1) zvýšení vibrací

2) spojování a aktivaci DNA vláken

3) zvyšování Duchovní úrovně Bytosti (růst úrovně Podstaty)

4) kathara terapii (obnovu původní krystovské kathara mřížky)

5) bio-regeneraci (přestavba fyzického těla na uhlíko-křemičitou strukturu)

6) nárůst evolučního čísla

7) zvýšení využívané kapacity mozku

8) prohlubování komunikace s genotypovými informačními poli

9) prohloubení komunikace s ostatními informačními poli (Planety, Galaxie, Vesmíru, Stvořitele a pod.)

10) znovuzískání a obnovení znalostí, dovedností a schopností

Duchovní evoluční růst nelze nikterak urychlovat, protože jde ruku v ruce poznávání s aplikováním a osvojováním. Jedině každodenní využívání získaného zajistí nabídku dalších možností a příležitostí. Stagnace plodí ustrnutí!