Komunikujeme s Vyšším Já

26.06.2019

Mnozí hledající stále pátrají po "pravdě" a chtějí se dozvídat vše, co souvisí s jejich bytím. Počínaje vznikem Vesmíru, cestou jejich Předků i důvody současného chaosu, nebo kroků spojených s duchovním probuzením a vzestupem. Velmi často však padají do osidel temných - dravčích projektantů a jsou obětí jejich manipulace.

Kdo je vaše Vyšší Já

Každá bytost, napojená na Rodovou genetickou paměť - informační genotypové pole má možnost využívat služeb Průvodce - pomocníka, který napomáhá naplňování Inkarnačního plánu. Inkarnační plán je životní prováděcí plán získávání zkušeností Inkarnáta, který je součástí 1) Karmického plánu, 2) Planetárního plánu, 3) současné Reality, 4) Rodového plánu, 5) genotypového plánu, 6) plánu Duchovní rodiny a spoluvytváří Vesmírný i Galaktický plán.

Inkarnát - inkarnovaná bytost žijící - manifestovaná v této Realitě má díky své Svobodné vůli možnost z původního plánu vystoupit,  rezignovat na své poslání a jít jinou cestou. To se vlivem mnoha lstivých podvrhů a manipulací ze strany Temných sil často stává a tím dochází k destabilizaci Světelných světů.

Pravé Vyšší Já (PVJ) je člen Duchovní rodiny Inkarnáta, který je nápomocen inkarnované Bytosti na její cestě a prioritním zájmem PVJ je realizování Inkarnačního plánu v daném rozsahu a v co nejvyšší kvalitě. Zájem pomáhat je opravdový, neboť Inkarnační plán Inkarnáta tvoří součást plánu Duchovního Bytí PVJ - Duchovní Bytí celé Duchovní rodiny.

Při vašem evolučním růstu dochází k výměně PVJ, neboť ono je vždy "o kousek před vámi" a pokud se mu svými schopnostmi vyrovnáte, vystřídá ho opět bytost o něco duchovně výše, než jste vy. Může se stát, že celý evoluční růst v této realitě absolvujete s jedním PVJ, protože jste bytost, která se na své odložené schopnosti a znalosti rozvzpomíná.

Pravé Vyšší Já vás nikdy nepodvede! 

Nejspolehlivější přítel na "telefonu"

Z uvedených důvodů neexistuje ve vašem dosahu bytost, která by s vámi měla čistší úmysly než vaše Pravé Vyšší Já! Hledání srovnatelné kvality a čistoty vztahu při pomoci jinde je čirý hazard se samou existencí vaší Podstaty! Přesto se mnozí lidé upínají na různé Gurru, mágy, školitele a vykladače, anebo chanelingují. To jsou právě ty komunikační kanály, na kterých sedí protemní manipulátoři.

Z uvedených důvodů neexistuje ve vašem dosahu bytost, která by s vámi měla čistší úmysly než vaše Pravé Vyšší Já! Hledání srovnatelné kvality a čistoty vztahu při pomoci jinde je čirý hazard se samou existencí vaší Podstaty!

Komunikace s PVJ probíhá dvoukanálově (stereo). Nejprve skrze například kyvadlo a po čase se otevře druhý kanál - kyelontická komunikace. Komunikace o čemkoliv pak probíhá synchronně a je mnohem pestřejší a hlubší. Taková komunikace vám otevře i další rozměr duchovního vnímání a Bytí - práci s PVJ! Můžete uzdravovat, čistit zátěže, pročišťovat vztahy, odčišťovat prostory a Tvořit, nač si vzpomenete (podle výše své duchovní úrovně)