EZOmainstream

27.06.2019

Při našich rozhovorech s Išou často používáme tento obrat - ezomainstream. Pokusím se vám ho objasnit, neboť mnohými hledajícími je chápán jako pravdivý pramen sdělování . . .

Žijeme v prostředí, které z větší části odpovídá představám a plní zadání dravců. Jsme v menšině a tak si nedělejme iluze o tom, že toky "pravdy a lásky" by nechali dravcčí projektanti bez povšimnutí. Infiltrovali se i do tohoto ezo - duchovního prostředí, aby ho měli také pod kontrolou. Ezo mainstream je tedy označení pro sdělení a informace šířené dravci, nebo jejich agenty, v lepším případě těmi, kteří nevědí, že šíří "učení" protistrany s dobrým úmyslem.

Orientaci v tom, kdo je kdo a pro koho ten či onen pracuje získáte, pokud se naučíte komunikovat se svým Pravým Vyšším Já! Pak si můžete snadno otestovat původ informace - sdělení, primární záměr a duchovní hodnotu, kterou informace pro vás má.