S radostí pro radost

26.06.2019

Začala jsem namlouvat pro studio Midgard - pro vás, jeho posluchače další díly Tajné mise Amenti 1. S radostí, neboť sama na sobě jsem zažila tu skvělou proměnu z člověka hledajícího na bytost čím dál víc vědoucí.

I pro mne je velice inspirující mnoho nových sdělení, která ve mne rezonují, neboť odpovídají na mé otázky již dlouho kladené. Byla jsem zvídavá a ne vždy jsem hledala na správných místech, nebo se dozvídala novinky od správných lidí. Zažila jsem manipulaci z nevědomosti - zneužití touhy po poznávání. Proto jsem potěšena, že mohu zkrátit cestu všem, kteří hledáte, jako já kdysi. Přeji vám krásné studování i prožití celého seriálu, který jsem se rozhodla pro vás dokončit!