ODKYSELENÍ A ZDRAVÍ

18.06.2019

Systém pro zdraví

Cílem programu Systému pro zdraví je vrátit tělo do rovnováhy. Ta je klíčem ke zdraví Vás i Vaší rodiny. Díky správnému nastavení stravování, pitného režimu, detoxikace a vyrovnaného vnitřního prostředí, docílíme správně fungujícího - zdravého organismu.

Naši klienti mají více energie, cítí se lépe, podávají větší výkony a celkově mají výraznější chuť do života. Náš program pomohl ke zdraví a rovnováze takřka 180 tis. jeho uživatelů v 15-ti zemích světa. Používá ho pro své pacienty cca 1900 lékařů.

V roce 1931 obdržel doktor Otto Heinrich Warburg Nobelovu cenu za objev, který se dodnes nevyužívá ani k prevenci, ani k léčbě rakoviny! PROČ?? Objevil, že zhoubné nádorové buněčné bujení je projevem autoimunitního zásahu organismu a je v přímé závislosti na stupni jeho zakyselení. Ověřil, že organismus s vyrovnaným pH nedopustí vznik rakoviny!

Již v roce 1931 tedy bylo oficiálně vědeckou obcí na nejvyšší úrovni ověřeno, že v současnosti používané metody prevence a léčení rakoviny nemají ani bio-chemické, medicínské, ani vědecké, ani etické, logické a mravní opodstatnění!