PŘIHLAŠUJI SE NA SETKÁNÍ    S AKTÉRY STUDIA MIDGARD

SETKÁNÍ MODERÁTORŮ, HOSTŮ A POSLUCHAČŮ STUDIA MIDGARD 30.11. 2019 od 14-ti hodin v restauraci RaKBar, Rakytovská cesta 6, Rakytovce - Bánská Bystrica

VYPLŇTE A ODEŠLETE Potvrzení své účasti